Stanovanie

Návštevníci festivalu budú mať k dispozícii stanový tábor na lúke (od hotela Gavurky až po Jánošíkovu kolibu ), ktorého súčasťou budú hygienické zariadenia a toalety. Stanový tábor bude k dispozícii už vo štvrtok 25.8.2016.

Stanovanie je tento rok BEZPLATNÉ.

 

TERCHOVEC 

Wellness:

Vrámci bezpečnosti si vyhradzujeme právo odmietnutia služieb pred osoby pod vplyvom omamných látok

Parkovisko vyhradené klientom RIC TERCHOVEC , monitorované 24 hodín denne 

Klienti Kaviarne vrátane terasy majú možnosť nabíjania mobilných telefónov a iných technických zariadení vrámci otváracích hodín. Max kapacita jednorazovo 15 ks.