Stanovanie

Návštevníci festivalu budú mať k dispozícii stanový tábor na lúke (od hotela Gavurky až po Jánošíkovu kolibu ), ktorého súčasťou budú hygienické zariadenia a toalety. Stanový tábor bude k dispozícii už vo štvrtok 9.8.2018. 

Bezplatné parkovanie je možné na spevnených plochách v okolí stanového tábora a futbalového ihriska.

Účasťníci festivalu budú mať možnost sa za poplatok osprchovať v RIC Terchovec.